Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Seneste nyt om Coronavirus (COVID-19) - samlet overblik

Billund Kommune følger de anbefalinger, der løbende kommer fra myndighederne, og du kan her på siden holde dig orienteret om, hvad der er af ændringer i forhold til de kommunale tilbud og institutioner.

Smitteudvikling

Følg med i den seneste udvikling af smitte med COVID-19

Datene opdateret hver dag kl. 14.

Hvis du har (milde) symptomer eller bliver testet positiv for COVID-19

Ved symptomer på COVID-19 er det vigtigt, at du følger myndighedernes retningslinjer, som blandt andet indebærer, at du straks går i selvisolation. Det gælder også, mens du venter svar på din coronatest. Dog har Sundheds- og Ældreministeriet den 21. oktober iværksat en ny teststrategi, som betyder, at du ved milde symptomer selv kan bestille tid til test på www.coronaprover.dk. Ved et positivt testresultat skal du blive ved med at følge retningslinjerne for selvisolation m.m.

Du skal altid ringe til din læge:

 • Hvis du har symptomer på COVID-19, og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge.
 • Hvis du er bekymret eller i tvivl.
 • Hvis det drejer sig om et barn under 2 år.

Du kan nu selv booke tid på www.coronaprover.dk:

 • Hvis du har symptomer, der kunne være COVID-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge.

Du kan fortsat selv booke tid på www.coronaprover.dk:

 • Hvis du har været i nær kontakt med en smittet og er blevet henvist til test af Coronaopsporingen
 • Hvis du ønsker en test af anden årsag

Læs på Sundhedstyrelsens hjemmeside, hvordan du skal forholde dig, når du har symptomer på COVID-19

Er du blevet testet positiv for COVID-19?

Hvis du modtager et positivt testsvar, så vil en medarbejder fra Sundhedsstyrelsens team for coronaopsporing kontakte dig og hjælpe dig med at kontakte relevante personer, som du kan risikere at have smittet. Når børn er smittet er det vigtigt, at du som forældre eller værge hurtigst muligt sørger for at underrette skole, daginstitution med mere. 

Læs hvordan du skal forholde dig til et positivt testsvar på Sundhedstyrelsens hjemmeside

For specifikke områder og lokationer gælder følgende

 • Besøg hos borgere tilknyttet plejecentre mv.:
  • På baggrund af det stigende smitteniveau af COVID-19 i Billund kommune er der fra søndag den 15. november indført nye besøgsforbud på alle kommunale og private plejehjem, plejeboliger, friplejeboliger og aflastningspladser. Det betyder følgende:
   • Besøg på indendørsarealer kan kun ske i forbindelse med en kritisk situation, eller hvis den besøgende er den valgte nærmeste pårørende til beboeren. Beboeren skal altså udvælge én person, som nærmeste pårørende, som kan komme på besøg. Beslutningen træffes sammen med ledelsen på det enkelte plejehjem.
    • Kritisk situation:
     • Ved en kritisk syg eller døende person. 
     • Besøg ved voksne personer med så stærk demens eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvor besøg er så stor en del af hverdagen, at besøget ikke kan undværes. Dette afgøres i hvert tilfælde af ledelsen på den enkelte plejehjem.
    • Nærmeste pårørende:
     • Fx beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn.
   • Forbuddet omfatter også adgangen for gæster til træningsfaciliteter, caféer og dagcentre, som ligger inde på plejehjemmet. Hvis man er visiteret til at komme i f.eks. dagcenter/daghjem og til spisning i cafeerne, er man dog ikke omfattet af besøgsrestriktionerne. 
   • Beboere har stadig mulighed for at tage på besøg eller lignende uden for plejecenteret. Ved besøg ud af huset, skal der sikres god håndhygiejne efter hjemkomst.
   • Vi opfordrer alle til at bære mundbind under besøget også i borgerens bolig. Den besøgende SKAL dog bære mundbind ved gennemgang i fælles- og beboerarealer på et plejecenter, botilbud mv. Mundbind tages på ved ankomst. Der udleveres gratis mundbind på den kommunale lokation. 
  • Ved besøg både på og udenfor plejecentrene:
   • Her skal Sundhedsstyrelsens 5 generelle råd overholdes:
    1.     Vask hænder tit, eller brug håndsprit (alkohol 70 - 85 % tilsat glycerol).
    2.     Host eller nys i dit ærme.
    3.     Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
    4.     Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
    5.     Hold afstand og bed andre tage hensyn.
    Beboeren skal ikke længere afskærmes i 48 timer efter besøg udenfor tilbuddet, fx efter besøg ved pårørende.
  • Følgende forhold, som bygger på Sundhedsstyrelsens fem generelle råd, skal overholdes ved alle besøg:
   • Beboeren skal have udført håndhygiejne og spritte sine hænder af før og efter besøget.
   • Der skal holdes mindst 1 meters afstand. Ved personer i øger risiko holdes 2 meters afstand.
   • Ved tegn på symptomer kontaktes ledelsen STRAKS – kontakt egen læge med henblik på test. 
   • Den pårørende orienteres om retningslinje for besøget fx gennem opslag og pjecer. Se informationen 'Til pårørende - beskyt beboere og personale'.
   • Beboere, der har vanskeligt ved at efterkomme retningslinjerne, fx beboere med kognitive skader, skal vurderes af personalet og hjælpes med socialpædagogiske tiltag ved besøg.
   • De pårørende foretager en grundig rengøring med aftørring af kontaktoverflade, fx dørhåndtag, lyskontakter, vandhaner, toilet, bord og stole efter besøget ved afspritning – alternativt med vand og sæbe dvs. almindeligt rengøringsmiddel, hvor sprit ikke kan anvendes.
   • Den pårørende skal skrive sit navn og dato for besøget på en seddel på beboerens stue i tilfælde af smitteopsporing.
 • Besøg hos botilbud:
  • De skærpede restriktioner, som der den 16. oktober kom på plejecentrene m.v., er ikke gældende for botilbuddene. Det er derfor stadig muligt at afvikle både inden- og udendørs besøg, og nedenstående restriktioner er stadig gældende.
  • Ledelsen på § 107 og 108 botilbud kan midlertidigt beslutte at begrænse eller helt at afskære besøgendes adgang til botilbuddet for at minimere smitterisiko. Beslutningen kan ske enten i forbindelse med et konkret smitteudbrud, eller hvis en eller flere borgere eller medarbejdere på tilbuddet tilhører personer i øget risiko. 
  • Der lukkes øjeblikkeligt ned for besøg ved bekræftet smitte eller mistanke om smitte, indtil testsvar foreligger.
  • Følgende forhold, som bygger på Sundhedsstyrelsens fem generelle råd, skal overholdes ved alle besøg:
   • Beboeren skal have udført håndhygiejne og spritte sine hænder af før og efter besøget.
   • Der skal holdes mindst 1 meters afstand. Ved personer i øger risiko holdes 2 meters afstand.
   • Ved tegn på symptomer kontaktes ledelsen STRAKS – kontakt egen læge med henblik på test. 
   • Den pårørende orienteres om retningslinje for besøget fx gennem opslag og pjecer. Se informationen 'Til pårørende - beskyt beboere og personale'.
   • Beboere, der har vanskeligt ved at efterkomme retningslinjerne, fx beboere med kognitive skader, skal vurderes af personalet og hjælpes med socialpædagogiske tiltag ved besøg.
   • De pårørende foretager en grundig rengøring med aftørring af kontaktoverflade, fx dørhåndtag, lyskontakter, vandhaner, toilet, bord og stole efter besøget ved afspritning – alternativt med vand og sæbe dvs. almindeligt rengøringsmiddel, hvor sprit ikke kan anvendes.
   • Den pårørende skal skrive sit navn og dato for besøget på en seddel på beboerens stue i tilfælde af smitteopsporing.
   • Den besøgende på et plejecenter, botilbud mv. skal bære mundbind ved gennemgang i fælles- og beboerarealer. Mundbind tages på ved ankomst. Der udleveres gratis mundbind på den kommunale lokation. Vi anbefaler desuden, at der bæres mundbind under besøget i borgerens lejlighed. 
  • Indendørs besøg:
   • Der må højest være 1-2 personer på besøg ad gangen
   • Besøget skal foregå i beboerens bolig eller udendørs. Ingen besøg foregår på fællesarealer.
   • Hvis der er direkte adgang til beboerens bolig gennem fx terrassedør, skal denne så vidt muligt anvendes som ind- og udgang.
   • Skal den pårørende bevæge sig gennem fællesarealer, skal dette uden den pårørende berører kontaktflader. Når besøget er slut, forlader den pårørende med det samme tilbuddet uden at berøre kontaktflader. Den pårørende må således ikke opholde sig i fællesarealer, anvende toiletter eller have kontakt til andre beboere/personer.
   • Den pårørende skal så vidt muligt undgå at røre ved genstande i beboerens bolig.
   • Luft ud i beboerens bolig eller besøgsrummet under eller efter besøget.
   • Pårørende må ikke opholde sig i besøgsrummet samtidig med personalet. Vi opfordrer derfor til, at pårørende forlader beboerens bolig eller besøgsrum, mens personalet udfører deres opgaver. 
  • Besøg ud af huset:
  • Der skal sikres god håndhygiejne efter hjemkomst, og Sundhedsstyrelsens 5 generelle råd skal overholdes:
   1. Vask hænder tit, eller brug håndsprit (alkohol 70 - 85 % tilsat glycerol).
   2. Host eller nys i dit ærme.
   3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
   4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
   5. Hold afstand og bed andre tage hensyn.
  • Beboeren skal ikke længere afskærmes i 48 timer efter besøg udenfor tilbuddet, fx efter besøg ved pårørende.
 • Skoler: Vores dagtilbud og skoler er atter genåbnet. Skoledagen skal foregå efter gældende retningslinjer, som er udarbejdet af Børne- og Undervisningsministeriet. Det betyder også, at undervisningen igen føres på normal vis efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen på området. Der skal kun gives nødundervisning i det tilfælde, hvor det som følge af COVID-19 ikke er muligt for eleven at modtage almindelig undervisning. 
 • Derudover følges disse fælles principper for genåbningen af skolerne:
  • Undervisningen tilrettelægges, sådan at myndighedernes anbefalinger følges. Eleverne skal undervises i den fulde række af fag.
  • Der vil være fokus på god håndhygiejne med hyppig håndvask.
  • Elever og lærer skal holde 1 meters afstand og 2 meters afstand mellem læreren og første række af elever. Der er dog ikke samme krav til afstand ved børn, som går i samme klasse. 
  • Elevernes klasse skal være udgangspunkt for alle aktiviteter i skolen, så elevernes kontakt klasserne imellem minimeres. Dog er det muligt for elever at skifte lokale og dermed benytte faglokaler eller have undervisning med elever fra andre klasser, når det er en forudsætning for, at undervisning kan gennemføres, fx når det gælder valgfag. Skolen skal dog kunne opretholde den nødvendige rengøringsstandard.
  • Pauser og frikvarterer afholdes klassevist 
  • For elever, der går i SFO, koordineres holdsammensætningen, så elevernes kontakt klasserne imellem minimeres.
 • BorgerserviceBorgerservice i både Magion Biblioteket og på Billund Bibliotek er åbent for henvendelser med forudgående tidsbestilling. Du skal altså bestille tid, inden du møder op i Borgerservice, uanset hvad din henvendelse drejer sig om.
 • Tandplejen: Der er kun adgang på klinikkerne efter forudgående telefonisk kontakt, og hvis tiden er aftalt. Du kan ikke få en tid og skal heller ikke møde op på klinikkerne, hvis du selv eller en i din familie er sygdomsramt. Aflys derfor din tid hvis du føler dig den mindste smule syg, eller hvis du hoster. Du skal helst komme alene på klinikkerne, og børn må maks. have følgeskab af en voksen. Vi forsøger at sende nye tider hurtigst muligt til alle, der har fået aflyst en tid under nedlukningen. Vi gør alt rent og spritter alt af mellem hver patient samt bærer visir, mundbind og ekstra kitler. Når du kommer i klinikken, skal du tage dit overtøj af samt vaske og spritte dine hænder af. Tandplejen kan kontaktes på tlf. 72 13 12 11 (kl. 08.00-10.30 og kl. 13-14).
 • Dagrenovation og genbrugspladser: 
  • Afhentning af dagrenovation fortsætter som normalt. Husk dog at tage hensyn til renovationsmedarbejderne.
  • Afhentning af affald direkte fra virksomheder og institutioner fortsætter uændret.
  • Kommunens genbrugsplader holder åbent som normalt, men du skal overholde særlige retningslinjer ved besøg på pladserne.  
  • Deponi og omlasterstation på Grindsted Genbrugsplads har åben som normalt for erhvervsdrivende.
  • Genbrugspladsen i Grindsted er åben for erhvervsdrivende fra kl. 8 til 16 på alle hverdage. Det kræver dog kundekort at komme ind. Har du ikke kundekort, kan du få det ved at henvende dig ved vejeboden på pladsen.
 • Erhverv: Bliv løbende opdateret med relevante informationer for dig som erhvervsdrivende på Virksomhedsguiden.

Læs mere om erhvervslivets muligheder for støtte fra Staten og Billund Kommune

Krav om mundbind

Fra torsdag 29. oktober til og med 2. januar 2021 er der krav om at bære mundbind/visir for personer på 12 år og derover ved besøg på følgende steder:

 • Sundheds- og ældreområdet (herunder kommunale sundhedstilbud, akutpladser, tandplejeklinikker, genoptræningsfaciliteter, plejecentre, plejeboliger, aflastningspladser samt visse dag-, klub- og botilbud m.v.)
 • Kulturinstitutioner (herunder museer, spillesteder, kunsthaller, biblioteker, kulturhuse m.v.)
 • Idræts- og foreningsfaciliteter (herunder idrætshaller, træningscentre, foreningslokaler m.v.)
 • Uddannelsesinstitutioner (herunder voksen- og efteruddannelser, musik- og kulturskoler m.v.)
 • Jobcentre- og borgerservicecentre (herunder rådhuset)

Kravet gælder som udgangspunkt alle lokaler, som offentligheden har adgang til i ovennævnte områder. Medarbejdere kan bortvise besøgende, som undlader at bære mundbind/visir.

Der er flere undtagelser til kravene. For eksempel er der ikke krav om mundbind, når man udøver sin idræts- eller sportsaktivitet. Man er desuden undtaget i omklædningsrum, samt når man går ud af omklædningsrummet i sit idrætstøj.

Udendørsarealer som genbrugspladserne er undtaget.

Er man i tvivl om reglerne, er man velkommen til at spørge hos den institution, man skal besøge.

Udlevering af gratis mundbind

Følgende personer med bopæl i kommunen kan få udleveret gratis mundbind til brug i kollektiv transport:

 • Kontanthjælpsmodtagere
 • Personer på integrationsydelse
 • Kommunens borgere tilhørende andre grupper af socialt udsatte
 • Skoleelever over 12 år,
  • hvor kommunen har befordringsforpligtelsen pga. afstand eller farlig skolevej.
  • der modtager specialundervisning i specialskoler og -klasser, hvor kommunen er forpligtet til befordring, og hvor transporten foregår i taxa.

For alle andre end skoleelever, hvor udleveringen sker på skolen, så kan de gratis mundbind hentes på:

 • Rådhuset i Jobbutikken, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted.
 • KompetenceCenteret, Tårnvej 135, 7200 Grindsted.

Der udleveres 5-10 stk. mundbind ad gangen.

Studerende, som ikke selv har økonomi til indkøb af mundbind, kan desuden modtage gratis mundbind til brug på deres uddannelsesinstitutioner. Er man tilknyttet en uddannelsesinstitution i Billund Kommune, skal man henvende sig i administrationen på den pågældende uddannelsesinstitution.

Studerende bosat i Billund Kommune, men som er tilknyttet en uddannelsesinstitution uden for kommunen, kan hente mundbind på ovenstående adresser.

Hvordan får og giver jeg bedst hjælp?

I den situation, som vi alle befinder os i kan flere have brug for hjælp ikke kun fra kommunen men også gennem mange af de tilbud, som frivillige organisationer står bag. På samme måde vil flere af os gerne hjælpe, hvor vi kan, hvilket både vores lokale og landsdækkende frivillige hjælpeorganisationer giver mulighed for.

Se hvordan du kan få og give hjælp under COVID-19

Hvor får jeg yderligere oplysning om Coronavirus, og hvordan jeg generelt skal forhold mig?

Få seneste viden om Coronavirussen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside  

Find information og seneste nyt om Coronavirussen fra de danske myndigheder på Politiets hjemmeside

Find information og svar på spørgsmål som rejsende dansker på Udenrigsministeriets hjemmeside

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside finder du nemt og hurtigt gode råd om, hvordan du bedst mulig sikrer dig mod at blive smittet. Desuden finder du blandt andet en oversigt over symptomer på smitte, information om hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver syg, oversigt over lande, hvor Coronavirus er registreret og meget mere.