Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Seneste nyt om Coronavirus (COVID19) - samlet overblik

Billund Kommune følger naturligvis de anbefalinger, der kommer fra regeringen og sundhedsmyndighederne. Det betyder, at vi flere gange i løbet af de seneste dage har været samlet i kommunens krisestab og været i fuld gang med at planlægge i forhold til lukning af skoler, dagtilbud og offentlige institutioner, samt hvordan du som borger i den kommende tid kommer i kontakt med kommunen.

Hvordan kommer jeg i kontakt med kommunen, når mange medarbejdere er sendt hjem?

På baggrund af regeringens og Sundhedsstyrelsens anbefalinger har vi i Billund Kommune fra fyraften torsdag den 12. marts sendt så mange af vores ansatte som muligt hjem med arbejde. Kun de medarbejdere, der bestrider kritiske arbejdsopgaver, som ikke kan løses hjemmefra, er fortsat at finde på kommunens lokationer. Du kan dog fortsat ringe og skrive til kommunens afdelinger og institutioner på vores hovednummer 79 72 72 00 alle hverdage mellem kl. 9 og 14 og -mail: kommunen@billund.dk. Skal du i kontakt med os uden for dette tidsrum, skal du ringe eller skrive direkte til den enkelte afdeling/institution.

Via vores hovednummer kan du alle hverdag kl. 9 til 14 også komme til at tale med vores sundhedskonsulenter, som bemander vore nyoprettede corona-hotline. Men forsøg dog først selv at finde svar på dit spørgsmål på myndighedernes fælles hjemmeside www.coronasmitte.dk.

Der findes også flere nationale hotlines til dig som privat person, til skoler, kommunalt ansatte osv. Du kan læse mere på politiets hjemmeside.

For specifikke områder og lokationer gælder følgende:

 • Dagtilbud og skoler: Lukkes ned fra mandag den 16. marts, hvor nødpasning iværksættes.
 • Voksenstøtte: Hjemmepleje, bostøtte og hjemmevejledning opretholdes, men der prioriteres i opgaverne, og hjælp fra pårørende og medborgere værdsættes og koordineres ved henvendelse til områdechefen.
  • I forhold til hjemmeplejen prioriteres den personlige pleje, mens der vil være rengøring, som ikke udføres. Klippekort-opgaver udføres ikke. Borgere der kan få løst opgaver i Sundhedsklinikkerne opfordres til at benytte denne mulighed.
  • Bostøtte/hjemmevejledning: Planlagte besøg gennemføres i de tilfælde, hvor det vurderes nødvendigt for borgerens funktioner/helbred. Derudover vurderes det, om besøg eventuelt kan erstattes med telefonsamtaler.
  • Centralkøkkenet og de decentrale køkkener opretholder daglig drift, og udbringning af mad fortsætter som normalt. Har du brug for at komme i kontakt med køkkenet, skal du ringe på telefon 72 14 19 16 (alle hverdage mellem kl. 8 og 10).   
  • Caféen: Alle aktiviteter og ture ud af huset er aflyst. Det er muligt at købe aftensmad i Caféen mandag, onsdag, torsdag og søndag ved forudbestilling på telefonnummer 72 13 10 40. Afhentning på dagen mellem kl. 17 og 18.
 • INGEN BESØG PÅ PLEJEHJEM OG KOMMUNALE BOSTEDER

  Der er lukket for besøgendes adgang på:
  ▪️ kommunale og private plejehjem
  ▪️ kommunale og private aflastningspladser
  ▪️ kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer herunder
  ▪️ kommunale og private bosteder.
  ▫️
  Det er nødvendigt for at beskytte de sårbare risikogrupper mod coronavirus.
  ▫️
  Der er dog enkelte undtagelser. Forbuddet omfatter nemlig ikke besøg i kritiske situationer fra de allernærmeste pårørende. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde. 

 • Demensdaghjemmene i Billund og på Fynsgade er lukket, men der kan i særlige tilfælde laves aftaler med lederne.
 • Social psykiatri: 
  • Alle borgere, der modtager støtte fra Huset, bliver kontaktet af deres vejleder, så der kan laves en aftale om, hvordan de bedst hjælpes under nedlukningen. Der er mulighed for vejledning over telefonen, gennem videoopkald, ved fremmøde i Huset efter aftale og i særlige tilfælde for hjemmebesøg.
  • Værestedet er lukket, men det er muligt at komme i kontakt med en vejleder i Værestedets åbningstid. Huset kan kontaktes ved akut behov for støtte eller spørgsmål. Psykiatriens hotline er fortsat åben og kan kontaktes på telefonnummer 40 11 75 05 alle hverdage mellem kl. 16 og til kl. 8 den efterfølgende morgen samt døgnet rundt fra fredag kl. 13 til mandag kl. 8.
 • Ambulant genoptræning og Træningsenheden Sydtoften: Genoptræning er sat på pause. Hvis du ikke allerede er blevet kontaktet og vejledt i træning i eget hjem, så bliver du det snarest. Borgere som bliver henvist til genoptræning, mens det kommunale tilbud er lukket ned, bliver kontaktet telefonisk. Ved spørgsmål om genoptræning kan Træningsenheden kontaktes på telefon 72 13 16 69 mellem kl. 8 og 10 på hverdage.
 • Beskæftigelse inkl. Ydelse:
  • Jobcentret, herunder Ydelseskontoret, er fra og med onsdag den 18. marts lukket for personlig henvendelser. Er eller bliver du nyledig i foranstaltningsperioden, kan du melde dig ledig via Jobnet, telefonisk eller ved fysisk brev i postkassen på rådhuset, Jorden Rundt 1 i Grindsted, så du som opsagt eller hjemsendt medarbejder fortsat kan have et forsørgelsesgrundlag.
  • I særlige tilfælde kan du få rådgivning ved fremmøde efter en konkret, individuel vurdering og efter forudgående kontakt til Jobcentret på telefonnummer 79 72 77 77 mandag-torsdag kl. 9 til 14 og fredag kl. 9 til 12. Ligeledes vil Jobcentret og ydelseskontoret behandle henvendelser vedr. forsørgelsesydelser via deres nødberedskab.
  • Under nedlukningen vil du fortsat modtage forsørgelsesydelse, hvis du er berettiget hertil.
  • Ansøgninger om kontant- og uddannelseshjælp bliver vurderet ved modtagelse.
 • Borgerservice er åben for telefoniske henvendelser mellem klokken 9 og 14 på alle hverdage og kan også kontaktes via mail på borgerservice@billund.dk
 • Kommunale haller/idrætscentre, svømmehaller, aktivitets- og ridecentre, Kulturskolen - herunder Musikskolen, museum og lignende institutioner lukkes fra 13. marts og som udgangspunkt til og med 13. april. Desuden opfordrer vi til, at alt foreningsaktivitet og alle arrangementer aflyses i samme periode, og at uformelle møder/samlinger ikke finder sted. 
 • Legepladser og udendørs fitnessredskaber: Alle vores kommunale legepladser, herunder legepladser på daginstitutioner og skoler, og områder med fitnessredskaber er lukket for at minimere smitterisikoen. Det skyldes, at Coronavirus kan overleve meget længe på blandet andet metal og plastoverflader. 
 • Bibliotekerne holder lukket foreløbigt til og med 10. maj 2020. Ved akut behov for henvendelse kan biblioteket træffes på mail bibliotek@billund.dk eller på tlf. i tidsrummet 09.00 - 14.00 i hverdagene. Der er lukket for den  selvbetjente åbningstid på alle bibliotekerne. Læs mere om hvad du gør i den periode, hvor der er lukket på bibliotekerne, fx hvad du gør med materialer, der overskrider udlånsdato osv. 
 • Sundhedsplejen tilbyder i tråd med Sundhedstyrelsens seneste anbefalinger, at fortsætte indsatsen hos alle familier med børn under 1 år. Det betyder, at disse familier får tilbudt almindelige besøg af sundhedsplejersken. Inden besøget bliver du kontaktet af sundhedsplejersken, hvor I sammen aftaler, hvordan besøget bedst kan gennemføres. Hvis det giver bedre mening for dig og din familie, kan besøget også gennemføres via Skype eller telefon. Under COVID-19-epidemien tager vi naturligvis særlige hensyn ved alle besøg. Hvis der er mistanke om smitterisiko, vil sundhedsplejersken være iført værnemidler. Du skal inden og under besøget være særlig opmærksom på at lufte godt ud, vaske hænder og holde god afstand til sundhedsplejersken (min. 2 meter). Er du bekymret for dit barns trivsel eller har spørgsmål, så kontakt din sundhedsplejerske via sms eller telefon. Du har også mulighed for at kontakte Sundhedsplejen på telefon 79 72 77 11 (mandag, tirsdag og onsdag kl. 08.00-15.40, torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-13). Udenfor telefontiden kan du kontakte vagtlægen om nødvendigt.
 • PPS: Medarbejdere i PPS (dvs. sundhedsplejersken, fysioterapeuten, pædagogisk psykologisk rådgiver, specialpædagogisk vejleder eller tale-hørekonsulent) kan kontaktes via mail eller telefon inden for almindelig arbejdstid.
 • Familieafdelingen: Medarbejdere i Familieafdelingen kan kontaktes via kommunens hovednummer 79 72 72 00 eller på ungeogfamilie@billund.dk indenfor rådhusets normale åbningstid. Underretninger behandles efter gældende regler og møder afholdes via telefon/Skype. Ved akutte situationer, der opstår udenfor rådhusets åbningstid, skal du kontakte Politiet på telefon 114.
 • Ungeafdelingen: Medarbejdere kan kontaktes telefonisk via kommunens hovednummer eller via Unge og Familie på telefonnummer 79 72 76 09.
  • Der ydes fortsat hjælp fra SSP. Hvis der skulle opstå bekymrende adfærd eller andet som kræver opmærksomhed, kan du - som altid - rette henvendelse til:
 • Ydelse: Borgere med hastesager kan møde op på rådhuset inden for normal åbningstid, men som udgangspunkt opfordrer vi til, at henvendelser sker til kommunens hovednummer og -mail.
 • Rusmiddelteamet:
  • Teamet kan som normalt kontaktes på telefonnummer 72 13 12 90, mens klinikken kun er bemandet af en sygeplejerske og leder i forbindelse med den daglige medicinudlevering.
  • Alle borgere, som er tilknyttet teamet, kontaktes direkte af den enkelte behandler via mail eller telefon og tilbydes samtaler efter behov eller med det normale mødeinterval.
  • Læge/sygepleje/medicin: Holder åbent som normalt for daglig medicinudlevering, mens borgerne lukkes ind én af gangen. Borgere, som normalt får medicin for en uge af gangen, bliver sendt hjem med medicin til de næste 14 dage.
 • Tandplejen er lukket, og alle fremtidige tider er indtil videre annulleret, mens nye tider vil blive tildelt hurtigst muligt. Dog holder Centralklinikken ved forudgående kontakt på telefonnummer 72 13 12 11 (kl. 08.00-10.30 og kl. 13-14) åbent for henvendelser vedr. slåede tænder, ondt i tænderne eller andre akutte problemer med eksempelvis bøjle.
 • Dagrenovation og genbrugspladser: 
  • Afhentning af dagrenovation fortsætter som normalt. Husk dog at tage hensyn til renovationsmedarbejderne.
  • Afhentning af affald direkte fra virksomheder og institutioner fortsætter uændret.
  • Kommunens genbrugsplader er fra tirsdag den 31. marts atter åbent for private. Åbningstiden er som normalt, men du skal overholde særlige retningslinjer ved besøg på pladserne.  
  • Deponi og omlasterstation på Grindsted Genbrugsplads har åben som normalt for erhvervsdrivende.
  • Genbrugspladsen i Grindsted er åben for erhvervsdrivende fra kl. 8 til 16 på alle hverdage. Det kræver dog kundekort at komme ind. Har du ikke kundekort, kan du få det ved at henvende dig ved vejeboden på pladsen.
  • Vores offentlige toiletter ved rastepladser, på Birketorvet og ved rutebilstationen i Grindsted er fra den 18. marts aflåst pga. smittefare.
 • Park og Vej - drift:
  • Der opretholdes tilsyn med veje og skiltning på vejarbejder.
  • Tømning af offentlige affaldspande fortsætter uændret.
  • Beredskab til håndtering af vejrlig, oversvømmelser, vintertjeneste mm. opretholdes.
  • Arbejdsopgaver der udføres af enkeltpersoner, hvor der ikke er potentiel kontakt til andre fortsætter (fx genopretning af grusveje, maskinklipning af hække og hegn etc.).

Læs mere om erhvervslivets muligheder for støtte fra Staten og Billund Kommune

Skal jeg holde mine børn hjemme fra skole og dagtilbud, eller kan de blive passet?

Har du mulighed for det, er det fint, hvis du allerede fra torsdag den 12. marts, holder dine børn hjemme fra skole eller dagtilbud. Har du ikke mulighed for det, så står personalet klar til at tage imod og få skabt tryghed og givet information i forhold til, at alle kommunens skoler og dagtilbud er lukket fra 16. marts og foreløbigt til og med 13. april.

Nødpasning af børn mellem 0 og 9 år

Fra mandag den 16. marts vil alle kommunens skoler og dagtilbud være klar med nødpasning af børn i alderen 0 til 9 år, hvor nødpasningen i udgangspunktet vil foregå i barnets hjemmeinstitution. Fra fredag den 3. april tilbydes der også døgnåbent nødpasning.

Læs mere om kriterierne og tilmelding til nødpasning

Aflyste aktiviteter og arrangementer

Er du i tvivl om, om den aktivitet eller det arrangement, som du havde planlagt at deltage i, er aflyst? Så følg med her, hvor vi løbende vil holde dig opdateret på aflyste og udsatte kommunale arrangementer.

Hvordan får og giver jeg bedst hjælp?

I den situation, som vi alle befinder os i under nedlukning af samfundet, kan flere have brug for hjælp ikke kun fra kommunen men også gennem mange af de tilbud, som frivillige organisationer står bag. På samme måde vil flere af os gerne hjælpe, hvor vi kan, hvilket både vores lokale og landsdækkende frivillige hjælpeorganisationer giver mulighed for.

Se hvordan du kan få og give hjælp under COVID-19

Hvor får jeg yderligere oplysning om Coronavirus, og hvordan jeg generelt skal forhold mig?

Få seneste viden om Coronavirussen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside  

Find information og seneste nyt om Coronavirussen fra de danske myndigheder på Politiets hjemmeside

Find information og svar på spørgsmål som rejsende dansker på Udenrigsministeriets hjemmeside

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside finder du nemt og hurtigt gode råd om, hvordan du bedst mulig sikrer dig mod at blive smittet. Desuden finder du blandt andet en oversigt over symptomer på smitte, information om hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver syg, oversigt over lande, hvor Coronavirus er registreret og meget mere.